Akut Nödrop

Akut Nödrop

9 Juni

Löst!

Akut Nödrop!!!

Fristad sökes omgående i Göteborg

Vi har fått ett nödrop om en kattfamilj som behöver vår hjälp att komma till trygghet. Upphittaren har inte längre möjlighet att ta hand om familjen. Familjen består av mamma och tre ungar på cirka sex veckor. Alla katter är tama men försiktiga så vi letar med ljus och lykta efter ett tillfälligt hem med mycket tid och tålamod. Eventuell fristad ska kunna ställa upp som tillfälligt hem i minst åtta veckor (eventuellt längre tid för mamma katt).

Kan ni erbjuda familjen en tillfällig lösning skicka PM. Vi vill göra att för att hjälpa denna familj så dom slipper gå hemlösa.